Aarhus Journalistforening

Arrangementer 2013

Januar:

Mandag 21. januar: Arla Foods, Viby - se foto

 

Februar:

Torsdag 7. februar: Risørts hos Peter Gift

Onsdag 13. februar: Besøg TV2 Østjylland se foto - video 

 

Marts:

Torsdag 07. marts kl 16-17: Risørts på Peter Gift 

 

April:

Torsdag 04. april kl 16-17: Risørts på Peter Gift 

 

Maj:

Onsdag 22. maj kl 17: Falcks vagtcentral i Skejby

 

Juni:

Søndag 9. juni kl 12:
Generalforsamling på restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Læs referatet nederst på denne side

 

September:

Torsdag 05. september kl 16: Risørts ude i byen (Jazz & Folk, festuge)

 

Oktober:

Torsdag 03. oktober kl 16-17: Risørts i vante omgivelser på Peter Gift 

Onsdag 30. oktober kl 17: Gigant-sygehuset i Skejby på den gode måde 

November: 

Torsdag 07. november kl 16-17: Risørts hos Peter Gift

 

December:

Torsdag 07. november kl 16-17: Risørts hos Peter Gift

Søndag 15. december kl 12: Julefrokosten 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamling i Aarhus Journalistforening
søndag 9. juni 2013

 

29 ud af 86 medlemmer var tilmeldt den årlige generalforsamling, der traditionen tro blev holdt i Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden.

Dagsorden ifølge vedtægter:

a. Valg af dirigent
Inga Havbjerg blev valgt som dirigent, idet generalforsamlingens vanlige dirigent Ivar Rønsholdt var forhindret i at deltage. Hun påpegede, at der manglede et punkt på dagsordenen: Valg af revisorer og revisorsuppleant.


b. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt, og den kom bl.a. omkring, at foreningen savner yngre medlemmer, som kan opveje, at andelen af pensionerede medlemmer stiger. At medlemsaktiviteten har været stigende, mens udgifterne er faldet med godt 10.000 kr. i forhold til året før. En del af forklaringen skyldes, at der for første gang var indført en brugerbetaling på 100 kr. til årets julefrokost. Et tiltag, der bevares i 2013. Samarbejdet med kreds 4 om flere arrangementer blev også nævnt.
Beretningen affødte også lidt debat:
Bestyrelsen lovede at undersøge, om halvmaraton i Aarhus falder sammen med næste års generalforsamling.
Der var stemning for at fortsætte med Risørts den første torsdag i måneden på Peter Gift. Medlemmerne vil have en reminder pr. mail, samt at det skal fremgå af hjemmesiden.
Der var ikke stemning for at indføre brugerbetaling på generalforsamlingens sociale del med spisning.
Bjarne Fristed foreslog, at generalforsamlingen skulle flytte til billigere lokaler, og bestyrelsen lovede at undersøge andre egnede steder.

c. Fremlæggelse af regnskab
Bjarne Lampe fremlagde regnskabet, som viste et underskud på 5.307 kr. i det forgangne regnskabsår. Det er 10.814 mindre end året før. Årsagen er, at der trods stigende aktivitetsniveau har været delvis egenbetaling til Mozart-forestillingen på Aarhus Teater, Munch-udstillingen på Aros og julefrokosten på Havnens Varmestue. Aarhus Journalistforening har en beholdning på 155.710 kr. mod 160.948 kr. året før. Regnskabet blev godkendt.

d. Evt. indkomne forslag
Ivar Rønsholdt havde foreslået, at generalforsamlingen skulle holdes en hverdag. Alle stemte for at bevare søndag som generalforsamlingsdag, bortset fra en enkelt, der ikke stemte, så forslaget faldt.

e. Valg af formand
Erik Thomle blev genvalgt


f. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Michael Wulff Hansen blev genvalgt

Helle Veel blev nyvalgt

g. Valg af to suppleanter
Frede Godsk og Aksel Schütt blev genvalgt som suppleanter

h. Valg af to revisorer og en suppleant
Bjarne Fristed og Leif Rasmussen blev genvalgt som revisorer og Oscar Lund blev valgt som suppleant

i. Eventuelt
Foreningens 100 års jubilæum i 2015 blev drøftet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bjarne Fristed, Leif Rasmussen og Jørn Rasmussen, som skal arbejde med at få udgivet et skrift om aarhusianske journalisternes arbejdsvilkår gennem 100 år. Stig Olesen (tidligere journalist på Jyllands-Posten) har tilbudt assistance i forbindelse med skrivningen.

Allerede nu skal arbejdet med at søge fonde påbegyndes, og her blev følgende fonde foreslået: Augustinus Fond, JP Fond, Aarhus Stiftstidendes Fond og Dagspressens Fond. Kreds 4’s formand John Lykkegaard gav udtryk for, at kredsen ville støtte aktiviteten.

Referent Helle Veel

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

maja | Svar 03.09.2013 23:40

har lige læst referat fra generalforsamlingen. god ide med denne arbejdsgruppe - gode folk. courage. I det hele taget mange gode tilbud i foreningen.

Bjarne Fristed | Svar 01.09.2013 13:10

Hej Helle. Tredje medlem af "jubilæums-gruppen" er Jørn Rasmussen (kendt - i "gamle dage" - på Stiften som Jønke). Også formand Thomle er medlem. v.h. Bjarne

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.08 | 14:55

Det gad jeg godt at have de der mærke i Falck mærke

...
07.01 | 12:39

Har nogle gamle billeder af jer "kliken", taget af min mor, på Kingosvej 26 i Herning, omkring ca 1966. Min bror døde i 1972 af kræft, ligger på Homå Kirkegård.

...
07.01 | 12:37

Kære Carsten Løvshall.
Andre bandmedlemmer Per & Kent Bruun, en Carsten på bas, er hvad jeg husker men de var vist flere. har spurgt Novack fra Grenå ....

...
07.01 | 12:34

Kære Carsten Løvchall.
Jeg går ud fra, at du voksede op på Porshøj i Herning ?, Og jeg har kontaktet Peter A.G., men det står uvist hen i "tågerne" for ham ...

...
Du kan lide denne side